Comfort_winterview

Weber Komfortgolv

Främsta användningsområden

  • Kombination av golvvärmesystem med stegljudsreducerande egenskaper
  • Rum med stora fönsterfasader, där inga vanliga värmeradiatorer kan placeras.
  • Huvudsakligen i bostäder och kontorsbyggnader

Systembeskrivning

Comfort-System

Tut = Utomhustemperatur
Tluft = Inomhustemperatur. Justerbart för varje rum separat med rumstermostater.
Tgolv = Yttemperatur på golvet. Avger sin värme till luften.
Tvatten,in = Ingående vattentemperatur. Börja med det varma röret vid ytterväggen.
Tvatten,ut = Returvattnets temperatur. Tvatten,in och Tvatten,ut är reglerade genom Tut och Tluft.

Systembeskrivning Weber Komfortgolv
(1) Ytbeläggning:

Allt slags ytmaterial kan användas. 
Rekommenderat är att ytmaterial med goda värmefördelande egenskaper används, som plattor/klinker eller parkett/laminat. Om plattor väljs använd Weber fästprodukter

(2) Avjämningsskikt: Cementbaserad weberfloor 4310 (skikttjocklek 25 – 50 mm), Cementbaserad weberfloor 4350 (skikttjocklek 25 – 50 mm) eller Cementbaserd weberfloor 4320 (skikttjocklek (25-50 mm)
(3) Flytande skikt:weberfloor 4945 Glasfibernät weberfloor 4940 Geotextil
(4/5) Komfortskivor:(4) weberfloor 4900 Spårskiva. (1200/600/35 mm) aluminumplattor inbäddade i EPS-en (5) weberfloor 4901 Vändskiva. (1200/600/20 mm) aluminumplattor helt limmade på EPS weberfloor 4902 Fyllnadsskiva (syns inte på denna bild).(1200/600/20 mm) enkla EPS-plattor
(6) Värmerör:Vattenburna värmerör, Æ 16-17mm
(7) Kantlister:weberfloor 4960
(8) Vid behov ett installationsskikt:Utfyllnad kan göras med EPS-skivor
(9) Underlag: t. ex. betong

Maskinutrustning

  • FBG och små pumpar

Installationsmetoder och råd