Obligatoriska villkor – Weber Installationsgolv

  • Alla Weber golvinstallationer måste utföras av en Certifierad Weber Golventreprenör
  • Applicering måste utföras enligt specificerade arbetsinstruktioner: se sektion System
  • Weber Kvalitetssäkringssystem för golvläggning måste användas av den Certifierade Weber Golventreprenören för alla golv enligt denna specifikation. Se sektion: Kvalitetssäkringssystem
  • Varken Weber eller den Certifierade Weber Golventreprenören är ansvariga för någon skada orsakad av ändringar i byggnadsstrukturen eller strukturell rörelse.
  • Huvudinstallatören är ansvarig för att det existerande underlaget uppfyller de specificerade kraven beträffande ytans styrka och fuktighetsnivå. Dessutom måste huvudinstallatören försäkra sig om att de nödvändiga applicerings- och torkningsförhållandena uppfylles för systemet och de individuella produkterna som används.
  • Huvudinstallatören är ansvarig för Byggnadsstatiskaberäkningar och ljudkalkyler och golvuppbyggnaden med avseende till det använda golvinstallationssystemet.