Systemöversikt Härdplastbaserat

Weber Parkeringsgarage källarplan, epoxibaserat


Användningsområde

  • Källarplanet där extra skydd mot olja och andra aggressiva vätskor erfordras.
  • Tillskjutande fukt på grund av direkt kontakt med grundvattnet kan uppstå
  • Grundskydd av hela konstruktionen

OBS! Lämpar sig inte där dubbar tillåts under vintertid


Systembeskrivning

basement 4602_4610_4770

Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage källarplan epoxibaserat
(1) Täckskikt

Floor 4770 epoxibaserat täckskikt i alla efterfrågade standarfärger

(2) Slityta:Floor 4710 strödd med torkad kvartssand 0,7 - 1,2 mm.
(3) Primer:Floor 4710 strödd med torkad kvartssand 0,2- 0,7 mm.
(4) Befintligt underlag:Vilket betongbaserat underlag som helst

Maskiner och utrustning

Floor 4770 / 4710 – blandare, borrmaskin, mjuk borste

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd