header-garage-ramper

Varför Weber Parkeringsgarage för Ramper?

Skydd av betongkonstruktionen mot termiska, mekaniska och kemiska angrepp är huvudkrav för system på ramper.

Bilars bromsande och accelererande orsakar den största nötningen på rampstrukturer. Därför måste stort fokus läggas på att stå emot dessa krafter.

Systemet skyddar mot kloridpenetration likväl som mot karbonatisering när konstruktionen exponeras för olja och salta vätskor.


Systemfördelar

  • kompletta, godkända system
  • lång erfarenhet på fältet
  • resistens mot alla vätskor
  • lätt att rengöra
  • skydd mot klorider och karbonatisering
  • hög mekanisk resistens

Tekniska specifikationer: produkter & systemkomponenter

Arbetsinstruktioner

Installationsmetoder och råd