Termostate-regulating

Grunderna för termostatreglering av ett golvvärmesystem

  1. Utetemperaturen ger en signal till utomhustermostaten.
  2. Denna termostat reglerar den utgående vattentemperaturen.
  3. Temperaturen i varje rum ger en signal till rumstermostaten.
  4. Varje rums vattencirkulation regleras separat genom en magnetventil, en för varje krets. Normalt har åtminstone sovrummen och vardagsrummen en termostat

Regleringsvärden:

Ungefärliga värden för regleringen är:

  • Med en utomhustemperatur på 0°C, är den utgående vattentemperaturen 26°C, och den kommer tillbaka som cirka 24°C. Golvtemperaturen blir då cirka 23°C, vilket avger 22 W/m² till rummet om Tluft är 21°C.
  • Med en utomhustemperatur på -20°C, är den utgående vattentemperaturen 32°C, och den kommer tillbaka vid cirka 26°C. Golvtemperaturen blir då cirka 28°C, vilket avger 77 W/m² till rummet om Tluft är 21°C.

Alla värden ovan är unika för varje fastighet och förutsätter en grundlig värmedimensionering av en VVS-ingenjör. Stora fönster, högt i tak, blåsiga ställen, dålig värmeisolering m.m. ökar behovet av värmekapacitet. De förinställda termostatvärdena kontrolleras vanligtvis en eller två gånger under den första uppvärmningsperioden.