Komfortgolv, exempel på rördragningsmönster

Detta är en förenklad lägenhet, på endast 4,5 x 6,5 meter för att visa principerna för rörläggning. De blå plattorna är Spårskivor, de gula plattorna är Vändskivor och de vita ytorna är Fyllnadsskivor.
Detta är en förenklad lägenhet, på endast 4,5 x 6,5 meter för att visa principerna för rörläggning. De blå plattorna är Spårskivor, de gula plattorna är Vändskivor och de vita ytorna är Fyllnadsskivor.

Fall A har två lika kalla väggar eller båda väggarna har fönster. Rördragningen har gjorts parallellt med båda dessa väggar för maximal värmeavgivning. Cirkulationsriktningen har valts ut så att det varmaste röret är vid ytterväggarna och vattnet kyls ner mot de varma mellanväggarna.

Fall B har en klar huvudriktning. För olika stora rum, dvs. för olika långa rörkretsar, är reglerventilen manuellt inställd så att flödet är i balans i alla kretsar.

I fallet ovan, som visar ett typiskt fristående hus, har ett tätare avstånd lagts vid ytterväggarna c/c 150 mm i fyra skenor där vi har stora fönster och c/c 300 mm används på andra ställen, också i rummet med litet fönster i övre hörnet. Finns det väldigt höga fönster kan det tätare avståndet användas för ännu fler skenor, upp till 6 eller 8 skenor för att säkerställa att luften cirkulerar uppåt längs fönstren för att undvika drag längs golvet.

I normala flervåningshus, takhöjd 2500mm (ingen värmeförlust uppåt eller neråt) med normalfönster av god kvalitet kan c/c 300 användas överallt. Värmebehovet, utom för den översta våningen i flervåningshus är ganska litet. De varmare rören vid ytterväggarna ser till att rätt temperaturbalans uppnås i rummet.