Arbetsinstruktioner – Viktiga förutsättningar – Weber Designgolv Design Grinded Stone

  • Temperatur i underlaget och den omgivande luften skall vara 10-25 ºC.
  • Vid höga temperaturer skall slangen skyddas från direkt solbestrålning, för att undvika att massan härdar i slagen.
  • Vid mycket låga temperaturer är det lämpligt att använda sig av längre slang än vanligt vilket ökar temperaturen hos materialet som kommer ut från slangen.
  • Rekommenderat torkförhållande är en lufttemperatur om 20 ºC och en relativ fuktighet om 50%.
  • Undvik direkt soljus f rån fönster, drag från ventilationsöppningar, värmefläktar och luftkonditionering under de första dagarna.
  • Det första materialet skall pumpas i slutna kärl för att undvika att spillvatten eller överskott av material hamnar på underlaget. Detta kan annars ge upphov till okulära defekter.
  • Uppsamlingskärlet skall också finnas nära till hands under pumpningen ifall några blandningsproblem skulle uppstå under läggningen.
  • Slangbäraren skall alltid ha tillgång till av ståndskontrollen till blandarpumpen.
  • Det torra materialet bör lagras i inomhusklimat före läggningen. I material som håller mycket låg temperatur riskeras att vissa komponenter inte hinner lösas ut innan materialet kommer ut på golvet. Höga temperaturer kan medföra att materialet kan börja gela för tidigt när det kommer ut på golvet innan det hunnit flyta ihop.
  • Slipningen kan påbörjas tidigast 24 timmar efter applikationen av weberfloor 4635.

Observera att vid lägre temperaturer förlängs härdtiden. Vid minimitemperaturen 10 ºC kan slipningen påbörjas tidigast 3 dygn efter läggning.