Säljargument komfortgolv

Vilka koncept/system-specifika försäljningsargument finns?


Samverkande produkter – säkerhet inom systemet!

Alla produkter är utvecklade och testade för att kunna fungera som en enhet.


Kombination av ljudisolering och uppvärmt golv

Detta golv kan erbjuda både behaglig golvuppvärmning och effektiv stegljudsreduktion av DL’n,w » 26-28 dB. Eftersom stegljudsegenskaperna (låg dynamisk styvhet) är inbäddade i systemplattorna är den totala uppbyggnadshöjden, 60 mm lägre än vid någon annan kombination av vattenburen golvuppvärmning och stegljudsisolering.

Värmefördelningsskiktet, som är tillverkat av aluminiumplattor, gör att värmefördelningen blir mycket jämn.


Ekonomisk golvvärme

Tack vare det tunna, icke-massiva skiktet är värmereaktionstiden på detta golv väldigt kort, vilket är bra både i bekvämlighetsavseende och när det gäller energikostnadsreduktion – värmen kommer när den behövs men inte annars!

Den snabbreagerande golvvärmen sänker energikostnaderna jämfört med ett konventionellt värmeelement såväl som jämfört med det “traditionella” golvvärmesystemet med rör som monterats i bruk eller betong.

Detta beror på att den uppvärmda ytan hos ett golvvärmesystem är mycket större än den yta som värms upp av värmeradiatorer. Därför behövs en lägre vattentemperatur för att uppnå samma behagliga temperatur i ett rum eller en hel fastighet. Detta gäller för alla slags golvvärmesystem.

Eftersom stegljudsskivorna även är värmeisolerande minimeras värmeförlusterna neråt.

I jämförelse med ett inbäddat golvvärmesystem når Weber golvsystem en högre yttemperatur även om temperaturen ovanför röret är densamma. Detta ökar den totala värmeavgivningen under kalla vinterdagar.

Eftersom värmeöverföringen från rören över aluminiumskiktet är mycket god, kan vattentemperaturen vara lägre än vid inbäddade system. Låg vattentemperatur ökar effektiviteten i pannrummet, vare sig olja, trä, fjärrvärme eller värmepump används.

Den tunna och lätta konstruktionen sparar byggnadshöjd och vikt, vilket medför en anmärkningsvärd besparing redan i konstruktionsfasen (bjälklag, pelare, underlagskostnader).


Snabb ekonomisk installation

Den enkla men smarta konstruktionen av systemplattor medför hög flexibilitet när det gäller att lägga ut rören i på olika ställen i rummet.

Med bara tre olika plattor kan en mängd olika önskemål om golvvärmesystemet uppfyllas. De dubbla skenorna i varje aluminiummodul på 300 mm gör att det går att lägga en tätare rörläggning vid stora fönsterytor, även om en mer sparsam rördragning, med rör i varannan skena, kan göras på de flesta golvytor.

Eftersom det är enkelt att bara klicka fast vattenrören i skenorna minskas den totala arbetstiden och därigenom även installationskostnaderna. Rören behöver inte najas fast i armeringsnät eller limmas eller klamras fast i isoleringsplattorna.

Weber avjämningsmassa kan snabbt och lätt läggas med hjälp av Webers maskinlösningar. Materialåtgången av avjämningsmassan är lägre än för de inbäddade systemen eftersom hela den totala skikttjockleken utgör en böjstyv platta, utan att röran bryter plattans tjocklek.

Exempel: Lägenhetsrenovering på 100 m², underlag: gammal betongkonstruktion.

Aktivitet, två arbetareTid per aktivitetTid före nästa aktivitet
Rengöring av underlag Ta bort löst material, avjämning av eventuell tilljämning av bjälklaget med torkad sand

1 tim-
Läggning av värmeplattorKantlister. Montering av hörnplattor, plattor med skenor och justeringsplattor beroende på värmeplanen. 5 tim-
Montering av värmerörEnligt värmeskissen läggs rören i plattorna och sedan provar man så att de är vattentäta.4 tim*-
Flytande skikt och glasfibernät .läggning av Floor 4940 fiberduk, tätningsdetaljer som hörn, genomföringar etc., och applicering av Floor 4945 glasfibernät 2 tim -
MaskinstallationFBG-pumpbil eller Silo med SMP, vattenanslutning, slangar etc. 1 tim -
AvjämningPumpning Floor 4350, medeltjocklek 30 mm - ca 5 ton 2 tim 1 dag
EfterbehandlareApplicering av Floor 4716 Efterbehandlare, avskärning av överflödiga kantlister och geotextil**1 tim30 min / 7 dagar 21 dagar ***
Ytmaterial (1)plattsättning med Weber fästprodukter eller läggning av laminat, PVC eller parkett2 dagar1 dag
Ytmaterial (2)fogning om plattor används1 dag4 tim
Total tid2½ dagar exkl. ytbeläggning ca 2 veckor inkl. plattor
*) Plattor och rör kan installeras samma dag om det görs av samma arbetsgrupp. **) Vid plattläggning, rekommenderar vi att kantlisterna skärs först efter plattsättningen. ***) 30 min uttorkningstid för membranhärdaren. Vi rekommenderar plattsättning efter 7 dagar före sättnings- och krympningstid före plattläggningen och ca 3 veckors uttorkningstid för parkett, PVC och linoleum. Om värmen kan sättas till ca 15-25°C, kan uttorkningstiden minskas till ett par dagar.

Låg uppbyggnadshöjd för hela konstruktionen.

Den totala uppbyggnadshöjden för hela systemet inklusive stegljudsreduktionen, golvvärme och den nya avjämningsmassan blir inte mer än 60 mm, vilket gör att det även är intressant för renoveringsobjekt.


Testade och dokumenterade systemegenskaper

Avjämningsmassa: Densitet, värmeledning l, specifik värmekapacitet. Se datablad.
EPS: värmeledning (l = 0,035), dynamisk styvhet (s’ = 15 MN/m³)
Aluminium: : Värmeledningen, l för aluminium är 237 W/mK
Datorsimulerad värmeflödesanalys
Systemets värmereaktionstid
Gediget provbyggande och uppföljning av kund-feedback.


Certifierade Weber Golventreprenörer

För att säkerställa att Weber-systemet blir korrekt installerat är Weber golventreprenörer utbildade och tränade i att följa Webers kvalitetssäkringssystem. Våra koncept och system implementeras endast av Certifierade Webers Golventreprenörer eller i detta fall även av certifierade värmeföretag.


Endast en kontaktperson

Weber erbjuder detta kompletta paket med skräddarsydda lösningar. Man behöver inte kombinera olika produkter från olika tillverkare med oklar ansvarsfördelning som följd.


Vilka övriga behov hos målgrupperna kan uppfyllas?

  • Konceptansvar
  • Minskade emissioner från byggnadsmaterial