Weekend-renovering av industrigolv

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information om värdering av underlaget och arbetförfaranden, se guiden underlag och applicering


Förberedelser

Förberedelse av underlag – beror på underlag:

 • Avlägsnande av gamla golvmaterial.
 • Reparera eventuella skador hos underlag.
 • Förbehandling av underlag (ytfräsning, blästring, slipning, dammsugning).
 • Anpassning av befintliga fogar
  • Om fogarna täcks över och om inte någon fog har tagits upp i det övre lagret så det finns det risk för sprickbildning.
 • Upprättande av höjdmarkeringar.

Primning

Applicera primer Floor 4716 på den dammfria betongytan. Blandningsförhållanden och antal appliceringar beror på underlagets egenskaper. Vid applicering på ett starkt absorberande underlag rekommenderas att att påföra Floor 4716 i två omgångar med blandningsförhållandet (Floor 4716 : vatten) av 1:5 (första lagret) och 1:3 (andra lagret). På ej absorberande underlag räcker det med ett skikt av Floor 4716 med blandningsförhållandet 1:3. Primern borstas in med kraftiga tag med hjälp av en mjuk sopborste eller arbetas in med roller. Undvik pölbildningar.

Om ett basskikt av Floor 4600 appliceras så ska detta skikt primas två gånger med Floor 4716 med blandningsförhållandet 1:10 respektive 1:3 (Floor 4716 : vatten) innan nästa skikt appliceras.

Befintligt golv

Blästring

Primning

Mätning av toleranser

Armering (om nödvändig)

OBS! om tvivel finns angående underlagets styrka, tex. vidhäftningshållfastheten < 1.5 N/mm2 (MPa), ändring av underlagets kvalitet eller material eller risken för konstruktionsrörelser i befintligt underlag, armera ALLTID grundmaterialet med hjälp av ett fastskjutet stålarmeringsnät.

En armeringsmatta Ø 4-5 mm, nätmaska 100-150 mm fästs i underlaget med hjälp av en spikpistol.

 1. Placera stålarmeringsnät på underlaget. Stick in nästa armeringsmatta direkt i den första och se till att armeringsjärnen överlappar varandra. För att underlätta kan armeringsstänger i hörnen av mattan klippas bort.
 2. Fäst varje nät med 4 – 6 bultar. Använd en bricka eller en bit perforerad list, ungefär 5-10 cm, för att fixera varje stålarmeringsnät i det angränsande hörnet mot nästa nät. Se till att varje nät är ordentligt fastskruvat och undvik att armeringen tränger upp när man trampar på den under avjämningsmassan utläggning. Vira den perforerade listen runt armeringsjärnen och skruva fast.

Stålarmeringsnät

I följande visas appliceringen av stålarmeringsnät, inklusive avskärning och nerbultning i underlaget. Speciell uppmärksamhet bör utövas när två mattor överlappar. Nätens järn bör placeras precis intill varandra och bultas ner tillsammans genom att använda en perforerad list.

Klicka på småbilderna nedan för att visa en större bild.

Grundskikt (om nödvändig)

Om underlaget är väldigt grovt och ojämnt behövs ett grundskikt. Använd då Floor 4600 som pumpas ut över underlaget i fodrad tjocklek i sektioner av 6 till 8 meters bredd. Vid fyllning av sektionerna ska du se till att du fortlöper i ett strängliknande förfarande så att varje ny sträng läggs till mot den gamla så snabbt som möjligt och massan kan fogas samman. Efteråt måste ytan jämnas av medan den fortfarande är färsk med hjälp av en tandad Weber-spackel, tex. T 60, se även produktbladet.

OBS! Pumpa alltid produkterna med en kontinuerlig blandningspump. Kontroll av vattenhalt ska göras före och under applicering (se produktdatablad).


Primning av grundskikt

 1. priming mix4Applicera två skikt Floor 4716 primerlösning utspädd 1:10 och 1:5 (koncentrerad primer; vatten) på Floor 4600/4602.
 2. Applicera det första lagret med primer så fort grundlagret kan beträdas och det andra lagret så snart som det första lagret har absorberats.
 3. Använd en borste för att applicera primern och borsta in primern i två omgångar.
 4. Avlägsna överflödig primer från ytan genom borstning.
 5. När primern har bildat en film på ytan, vanligtvis efter 2-4 timmar, kan toppskiktet Floor 4650/4610 eller Floor 4630 appliceras.


Toppskikt

000740a) Floor 4610 pumpas ut på underlaget eller Floor 4600 i fordrad skikttjocklek, vanligtvis 8-10 mm, i sektioner av ungefär 6 till 15 meters bredd. Vid fyllning av sektionerna ska du se till att du fortlöper i ett strängliknande förfarande så att varje ny sträng läggs till mot den gamla så snabbt som möjligt och massan kan fogas samman. Efteråt medan ytan fortfarande är färsk ska den jämnas av med hjälp av en tandad spackel, tex. T 60.

OBS! Pumpa alltid produkterna med en kontinuerlig blandningspump. Kontroll av vattenhalt ska göras före och under applicering (se produktdatablad).

b) Floor 4630 pumpas ut i fordrad skikttjocklek i sektioner av ungefär 5 till 8 meters bredd. Vid fyllning av sektionerna ska du se till att du fortlöper i ett strängliknande förfarande så att varje ny sträng läggs till mot den gamla så snabbt som möjligt och massan kan foga samman. Efteråt måste ytan jämnas av medan den fortfarande är ny med hjälp av en tandad spackel, tex. T 60, se även produktbladet.

c) Floor 4650 pumpas ut i fordrad skikttjocklek i sektioner av ungefär 6 till 15 meters bredd. Vid fyllning av sektionerna ska du se till att du fortlöper i ett strängliknande förfarande så att varje ny sträng läggs till mot den gamla så snabbt som möjligt och massan kan foga samman. Efteråt jämnas ytan av medan den fortfarande är färsk med hjälp av en tandad Weber-spackel, tex. T 60. Avbrott i arbetsförfarandet bör undvikas. Blanda inte satser för anslutande områden.

Ytterligare råd: För att få en jämn fog mellan sektionerna rekommenderar vi pumpning av materialet (Floor 4610, 4630, 4650) i varannan sektion först tex. första, tredje …). Avlägsna sedan kantlisterna och maskera de två kanterna i mitten sektionen med maskeringstejp (minst 50 mm bred) tidigast 6 timmar efter pumpning. Direkt efter maskering fortsätter man att pumpa material in i kvarstående sektioner. Avlägsna maskeringstejpen efter ungefär 30 minuter.


Ytterligare råd

 • Luftavfuktare, vinddrag och för höga temperaturer ska undvikas.
 • Floor 4600, 4602, 4610, 4630 och 4650 är material baserade på cement vilka kan användas genast. Som ett resultat kan det härdande golvets nyans skifta beroende på råmaterialet som används. Mindre variationer i färg kan uppstå vid läggningen (olikheter i tillsatt vattenvolym, behandling av ytan).
 • Om golvet utsätts för smuts eller flytande medel reagerar ytan som en tät betongyta.
 • Rörelser och expansionsfogar måste tas upp av underlaget.
 • Vid användning för industriellt bruk måste dummy-fogar införas vid spontana fogar. Vid beläggning av dummy-fogar kan sprickor uppstå i dessa områden.
 • Sprickor kan uppstå pga. underlagets egenskaper och om lagrets tjocklek överstigs.
 • Små, hårfina sprickor kan uppstå pga. byggandens geometri eller underlaget. Men dessa är rent synliga skavanker och har påverkar inte golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet.
 • Tung belastning under den första veckan kan lämna små fördjupningar då materialet fortfarande håller på att hydratisera.
 • Snabb ombyggnad av utrymmen med cementbundet golvskikt som slutligt golvmaterial – för inomhusbruk.
 • Total konstruktionstid: Från 48 timmar