Typkonstruktioner Weber Ljudgolv – Stepisol skivsystem

Här nedan ges exempel på olika weber Ljudgolvskonstruktioner för:

  • Bostäder
  • Golvvärmesystem i bostäder
  • Installationsgolv i bostäder; el, vatten, ventilation
  • Trapphus/Våtrum Bostad
  • Kontor
  • Hotell
  • Vindsbjälklag av trä

Vid renovering/ombyggnad som kan vara föremål för ljudkrav tag kontakt med weber Kundcenter för lämplig konstruktionslösning.

BostäderKlass AKlass BKlass C
Floor 4310 / 432030/40 mm30 mm30 mm
Stepisol20 mm15 mm10 mm
Valvtjocklek
(betong/håldäck)
160/265 mm 160/265 mm 160/200 mm
Golvvärmesystem i bostäderKlass AKlass BKlass C
Floor 4310 / 432030/40 mm30 mm30 mm
Golvvärmerör el/vatten ingjutes i 20-50 mm avjämningsmassa
Stepisol20 mm15 mm10 mm
Valvtjocklek
(betong/håldäck)
160/265 mm 160/265 mm 160/200 mm
Installationsgolv i bostäder.
El,vatten,ventilation
Klass AKlass BKlass C
Floor 4310 / 432030 mm30 mm30 mm
Stepisol20 mm15 mm10 mm
Rör ingjutes i LECA eller likvärdigt.
Valvtjocklek
(betong/håldäck)
160/265 mm 160/265 mm 160/200 mm
Trapphus/Våtrum BostadKlass AKlass BKlass C
Floor 4310 / 432040 mm30 mm30 mm
Stepisol10 mm5 mm5 mm
Valvtjocklek
(betong/håldäck)
160/265 mm 160/265 mm 160/200 mm
KontorKlass AKlass BKlass C
Floor 4310 / 432030 mm30 mm30 mm
Stepisol15 mm10 mm10 mm
Valvtjocklek
(betong/håldäck)
160/200 mm 160/200 mm 160/200 mm
HotellKlass AKlass BKlass C
Floor 4310 / 432030 mm30 mm30 mm
Stepisol20 mm10 mm10 mm
Valvtjocklek
(betong/håldäck)
160/265 mm 160/265 mm 160/200 mm
Vindsbjälklag av trä, bostäderKlass AKlass BKlass C
Floor 4310 / 432040 mm30 mm30 mm
Stepisol20 mm15 mm10 mm
Valvtjocklek
(betong/håldäck)
300 mm 300 mm 300 mm