Obligatoriska villkor – Weber Ljudgolv

  • Alla Weber Ljudgolvmåste läggas av en Certifierad Weber Golventreprenör.
  • Appliceringar måste utföras i enlighet med specifierade arbetsinstruktioner: se avsnittet Arbetsinstruktioner
  • Weber och Certifierad Webers Golventreprenör måste meddelas inte senare än 6 veckor innan läggning av ett ljudgolv i enlighet med denna specifikation för att kunna utföra de nödvändiga värderingarna av underlagets beskaffenhet och ev. ljudberäkning.
  • Weber kvalitetssäkringssystem för ljudgolv måste användas av en Certifierad Weber Golventreprenör för alla golv enligt denna specifikation. Se avsnitt: Kvalitetssäkringssystem.
  • Varken Weber eller den Certifierade Weber Golventreprenören är ansvariga för eventuella skador orsakade av förändringar i byggkonstruktion eller konstruktionsrörelser.
  • Huvudentreprenören är ansvarig för att det existerande underlaget uppfyller de specificerade kraven gällande fuktnivå på undergolvet. Huvudentreprenören måste även tillse att erfoderlig applicerings- och torkförhållanden möts för de system och enskilda produkter som används.
  • Huvudentreprenören är ansvarig för belastningsberäkningar av bygg- och golvstrukturen gällande det använda systemet