header-garage-mellanplan

Weber Parkeringsgarage Mellanliggande nivå – Härdplastbaserat – arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Ytprover

För att få en komplett översikt av ytans struktur måste betongplattan testas innan appliceringsprocessen påbörjas.

testmetodergränsvärden
dragprovning> 1,5 N/mm²
mätning av ytråheten> 1,5 mm
fuktmätning< 4 % av vikt
mätning av kloridkoncentrationen< 0,5 % av den totala betongvikten
mätning av karbonatiseringsdjupettill dess att armeringen nås

Om någon av mätningarna visar resultat under (1 och 2) eller över (3 och 4) av de uppgivna värdena i tabellen, behövs speciell ytbehandling vilket visas ex. i kapitlet svaga ytor.


Underlagsförberedelse

Underlagsförberedelse – beroende av underlaget:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Rengöring
  • Mätning av ytråheten

Rengör underlaget med hjälp av slungblästring, skrapning eller slipning enligt informationen fastställd i Underlagsguiden.


Utjämning och grundfyllnad av underlaget

Om underlaget är mycket obearbetat och ojämnt behövs ett grundlager. I sådana fall använd avjämningsmassan Floor 4610 vilken pumpas över underlaget till önskad skikttjocklek och i sektioner som mäter 6 till 8 meter i bredd. När sektionerna fylls se till att du arbetar framåt i ett radliknande mönster, varje ny våd läggs till den gamla våden så fort som möjligt så att massan kan flyta ihop. Efteråt jämnas ytan till medan den fortfarande ej har hårdnat genom att använda en tandad spackel, t.ex. T 60. Produktdatabladet måste beaktas.

OBSERVERA: Pumpa alltid produkterna med en kontinuerlig blandarpump. Mängden vatten som tillsätts måste specificeras motsvarande den kontinuerliga blandaren och mätas med utflytstest. Korrektheten av den tillsatta mängden måste kontrolleras före och efter utförande (se produktinformationsblad).

För mer information se även sektionen grundfyllnad i underlagsguiden

OBSERVERA: vid användade av Floor 4610 som grundfyllnad av underlaget, kan du följa upp direkt med det ytbeskiktande Floor 4770.

I detta fall är en lätt slipning av ytan att rekommendera och Floor 4770 appliceras med en gummiskrapa på ytan, materialåtgång ungefär 600 g / m². Det färska materialet täcks med eldstorkad kvartssand om ca. 1,5 kg / m² och rollas igen korsledes efter detta.
Se också specialtestrapporter för det systemet .


Primning

Application of primerDe två produktkomponenterna måste blandas enligt produktdatabladen eller informationen på hinkarna. Floor 4710 primer måste spridas jämnt på den preparerade ytan och fördelas jämnt med en gummiraka eller en lammulls roller.

Pölbildning måste undvikas.

Materialåtgång ca. 300 – 500 g/m².

Det färska lagret strös med eldstorkad kvartssand 0,2 – 0,7 mm eller 0,7 – 1,2 mm. Efter att primern har torkat, måste överskottssand borstas av eller dammsugas från ytan innan nästa applicering kan påbörjas.


Ytbeskiktning

top coating 2Före applicering av Floor 4770 säkerställ att ytan är torr och ren, dvs. fri från varje ämne som kan orsaka vidhäftningssläpp.
Floor 4770 fördelas jämnt genom användning av en gummiskrapa eller lammullsroller.

Pölbildning måste undvikas. Rolla materialet i korsande riktningar.

Materialåtgång ca. 600 – 700 g /m² eller 800 – 1000 g / m² beroende på den sammanlagda storleken.


Ytterligare råd

Andra förhållanden:

  • Luft- och yttemperatur: minimum +8°C maximum +40°C
  • Ytans temperatur måste vara 3°C högre än daggpunkten.
  • Relativ fuktighet: vid +10°C maximalt 75% / vid +30°C maximalt 80%
  • Arbeta inte under stigande temperaturer, vilket kan resultera i bildandet av bubblor (t.ex. vid direkt exponering av solljus)

OBSERVERA: detta system är inte lämpligt i länder där dubbdäck är tillåtna.