Systemöversikt Vattentätning

Parkeringsgarage övre plan, vattentätning


Användningsområde

  • Övre planet i ett parkeringshus
  • Högt skydd av hela konstruktionen
  • Enligt ZTV-ING del 7

Systembeskrivning

top level asphalt

Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage
(1) Slitlager:

Varmasfalt ca. 3,5 cm

(2) Skyddslager:Varmasfalt ca. 3,5 cm
(3) Membran:Polyment Ergobit bitumenmembran
(4) Primer för baslager:Ergoflex DUR 500 lätt strödd med torr kvartssand 0,2 - 0,7 mm
(5) Befintligt underlag:Vanligtvis betong

Maskiner och utrustning

  • Lammullsroller, spatel, gasbrännare, träskovel

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd