header-direktapplicering

Weber lättviktsinstallationsgolv – Direktapplicering

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information angående värdering av underlag och arbetsprocessen se underlag– och appliceringsguide.


Förberedelser

Förberedelse av underlag – beroende på underlag:

  • Förbättring av defekta underlag där det går, annars avlägsnande av underlaget
  • Rengöring
  • Utförande av nödvändiga fogar

Applicering av höjdmarkörer

Underlaget måste rengöras med borste och läggas ut med plastfolie som fuktspärr. När det gäller trägolv – lägg ut ett ånggenomsläppligt flytande skikt. När detta görs måste detta gå upp utmed alla lodräta byggelement och det måste ses till att inget material kan löpa bakom det.


Bottenskikt

base 4517Till följd av sina utflytande egenskaper, sprids installationsskiktet lätt ut över ytan i en appliceringstjocklek från 30 – 100 mm. Sedan erhålls en jämn och slät yta genom att spänna med vick-stången. Det kan vara lämpligt att rensa ytan något just innan ytbeläggningen läggs (plattor, parkett eller laminat). Det lätta installationsskiktet kan täckas direkt med plattor eller flytande parkettgolv eller laminat på ångspärr (PE-folie). Beroende på skikttjockleken bör detta göras senast 7 dagar efter installationen (den maximala skikttjockleken är den relevanta faktorn).

OBS! Kontrollera alltid nödvändig vattenmängd innan produkterna mixas (se produktdatabladen)


Toppbeläggning/efterbehandling

Bild 5När keramisk sten används ska fästmassa Set 610 multi flex normal sättning, användas som systemkomponent. Om natursten används ska det snabbsättande Set 611 Multi snabb användas. För andra ytbeläggning (exklusive limmad parkett) ska avjämning göras med ett skikt på minst 15 mm med Floor 4320 senast 7 dagar senare.

Webers självjämnande avjämningsmassa måste täckas med ytbeläggning efter att den torkat ut tillräckligt:

  • Floor 4320 kan belägas efter tre dygn.

OBS! När plattor appliceras måste sidlängden på plattan vara minst 200 mm. Natursten måste ha en minimumtjocklek på 18 mm.


Ytterligare råd

Torkförhållandena avgör när ytbeläggningen kan läggas. Indikeringarna avseende färdigheten för att täckas gäller för ett torrt underlag, en rumstemperatur på 20°C och en relativ fuktighet på 50%. Luftavfuktare, luftdrag och alltför hög temperaturer måste undvikas.

När du installerar det direkt applicerbara systemet, är en fogfri avjämnad yta på maximal storlek om 200 m² möjlig, och en maximal sidlängd på 20 m. Ett sidförhållande på 2:1 bör vara målet. När det gäller speciella konstruktionsförhållanden och speciell rymdgeometri, måste dummy-fogar installeras, t.ex. skiljeväggar, utstickande väggar, varierande avjämningstjocklek, dörröppningar etc. När installationsmassan används som stödjande avjämnare, gäller inte ovannämnda krav för fogar. Expansions- och förskjutningsfogar i det stödjande lagret i byggnaden måste införas

Observera att fina sprickor kan uppstå till följd av byggnadens geometri eller underlaget. Dessa är emellertid rent optiska skavanker och påverkar inte golvets vidhäftningsförmåga eller lasttålighet.