header-garage-overplan

Varför Weber Parkeringsgarage för överplan?

Det översta planet i en bilparkering är exponerad för väderförhållanden året runt, vilket skapar ett behov av hög resistens mot t.ex. snabba temperaturskiftningar, frost, etc.

Beroende på graden av resistens som behövs finns tre olika system:

a) vattentätande system eller membransystem
b) spricköverbryggande system
c) cementbaserade högförslitningsresistenta system


Systemfördelar

  • kompletta, godkända system
  • lång erfarenhet
  • hållbar spricköverbryggande kapacitet, beroende på system
  • avvisande saltresistens
  • UV-resistens
  • värmechockresistens (sol/ regn)

Tekniska specifikationer: produkter & systemkomponenter

Installationsmetoder och råd