header-garage-kallarplan

Varför Weber Parkeringsgarage för källarplan?

Skydd av betongkonstruktionen mot mekaniska och kemiska angrepp såväl som mot uppstigande fukt från grundvattnet är huvud krav för systemet på källarplanet.

Systemet skyddar mot kloridpenetration likväl som mot karbonatisering när konstruktionen exponeras för olja och salta vätskor. Det skyddar även betongkonstruktionen mot att påverkas av mekanisk nötning.


Systemfördelar

  • kompletta, godkända system
  • lång erfarenhet på fältet
  • resistens mot alla vätskor
  • resistens mot uppstigande fukt
  • lätt rengörligt
  • skydd mot klorider och karbonatisering

Tekniska specifikationer: produkter & systemkomponenter

Arbetsinstruktioner

Installationsmetoder och råd