Obligatoriska villkor – Parkeringsgarage

  • Alla Weber Parkeringsgarage måste läggas av en Certifierad Weber Golventreprenör.
  • Applicering måste utföras enligt specificerade arbetsinstruktioner
  • Weber och Certifierade Weber Golventreprenörer måste notifieras minst 6 veckor före läggning av Parkeringsgarage enligt denna specification för att kunna göra de nödvändiga uppskattningarna av underlagets förhandsskick.
  • Weber Kvalitetssäkringssystem måste användas av den Certifierade Weber golventreprenören för alla golv enligt denna specifikation. Se: Kvalitetssäkringssystem.
  • Varken Weber eller den Certifierade Weber Golventreprenören är ansvariga för någon skada orsakad av ändringar i byggnadsstrukturen eller strukturell rörelse.
  • Huvudinstallatören är ansvarig för att det existerande underlaget uppfyller de specificerade kraven (av den använda produkten) beträffande ytans styrka och fuktighetsnivå. Dessutom måste huvudinstallatören försäkra sig om att de nödvändiga applicerings- och torkningsförhållandena uppfylls för systemet och de individuella produkterna som används.
  • Huvudinstallatören är ansvarig för byggnadsstatiska kalkyler av byggnaden och golvuppbyggnaden med hänsyn till det använda systemet.
  • Rengöring och underhåll av det Färdiga golvet måste utföras i enlighet med den använda ytbehandlingsprodukten för det aktuella golvet.