Light_Weight_System_3-double

Systembeskrivning

Weber lättviktsinstallationsgolv - Isoleringsgolv
(1) Ytbeläggning:Om plattor används,
KM Flex (normal sättning)eller
KM Flex; Fix (snabbsättning)
(2) Efterbehandling (om nödvändigt)Floor 4790
(3) Avjämningsskikt:Floor 4360 cementbaserad och självtorkande (skikttjocklek: 20 - 80 mm) eller
Floor 4480 kalciumsulfatbaserad och normaltorkande (skikttjocklek: 35 - 75 mm)
(4) Glasfiberfiberväv (om nödvändigt): Floor 4945 (bara med det cementlimmade Floor 4360)
(5) Flytande skikt:Floor 4940 Geotextil
(6) Bottenskikt (isoleringsbruk):Floor 4514 (bruttodensitet: 95 kg/m³; skikttjocklek: 20 - 100 mm)
(7) Flytande skikt (om nödvändigt): Lägg ut PE-folie som fuktspärr där det är nödvändigt. När det gäller trägolv - byt ut PE-folien mot ett ånggenomsläppligt flytande skikt.
(8) Underlag t.ex. betong

Maskinutrustning

Floor 4514 – bulksystem (silo med m-tec Modul-L), material i säck med avjämnarpump
Floor 130 – bulksystem (silo med SMP, Pumptruck) och (Duomix, 852, 860)
tandad murslev eller putsbräde
Floor 4480 – bulksystem (silo med SMP, Pumptruck) och (Duomix, 852, 860)
Hejare, skyffel, kläpp, vattenpass


Huvudsakliga tillämpningsområden

  • Underlag oberoende dosering inom installationsnivån
  • Justering av extremt ojämna underlag
  • Kombination av stegljuds- och termisk isolering
  • När det gäller takkonstruktionselement med problematiska statiska egenskaper (t.ex. vindsutbyggnad)
  • Snabb applicering till följd av maskinstöd
  • Omformning av platta tak