Testmetod 1

Metod 1: Ythållfasthet – direkt på befintligt underlag

Förberedelse av underlag

 1. Rengör underlaget för att säkra att det är fritt från damm och skräp.
 2. Temperaturen i underlaget och den omgivande luften ska vara 10 – 25ºC. Relativ fuktighet i underlaget ska vara 85 – 90%, och i luften ca 50%.

Kärnborrning

 1. Pull off test drillEn borranvisning markeras
 2. Borrstativet, med tillhörande borrmaskin, placeras ovan markeringen för borranvisning.
 3. Testytorna måste vara separerade med minst 50 mm. Därefter borras 1 cylindrisk anvisningar (Ø 35,7 mm) ner till min 2 mm i avjämnings-/industrigolvsmassan. Borrhastighet skall vara 3000 varv/min.Om lagret är 10 mm eller tjockare ska borrningen ske i provbitar.

Limning av dragklackar

 • 17 Pull-off discLimning av dragklackar sker direkt efter kärnborrning. Limmet appliceras jämt på dragklacken och monteras över borrad anvisning. Limning utförs med snabbhärdande epoxylim (2-komponent) eller likvärdigt. Vid gott uttorkningsklimat (20Cº) har limmet härdat klart efter ca 30 min.

Provdragning

Allmänt

 1. Använd dragklackarna och applicera dragkraften jämt, utan plötsliga stötar, vertikalt mot testytan med en hastighet av 0.05 ± 0.01 N/mm²
 2. Kraften som krävs för att brott ska uppstå måste registreras. Varje testresultat där brottet sker mellan dragklack och underlag och där det uppmätta resultatet är mindre än det värde som krävs ska förkastas.

Om Hilti dragprovare används:

 1. Dragstången med justermutter skruvas ner i dragklacken. Provdragarens vred skruvas ut så långt att dragklons underkant kommer i plan med dragapparatens underkant. Justerskruven på dragstången skruvas därefter upp så mycket att dragapparatens dragklo kan skjutas in under justerskruven.
 2. Den röda visaren på manometern ska ställas på nollpunkten innan provdragningen. Provdragningen görs genom att dragapparatens vridhandtag vrids med en konstant hastighet, därigenom ökas kraften vid 0,05 ±0.01 N/mm2.
 3. När dragkraften ökar kommer den svarta och den röda visaren att följas åt. Efter brottet återgår den svarta visaren till noll. Vid själva brottet kan visarna slänga till därför ger inte alltid den röda visaren utslag för det maximala trycket vid brottet. Pga detta bör man kontinuerligt övervaka den svarta visaren under provningen.

Pull off test drawing


Resultat

Vidhäftningsspänningen B ska beräknas enligt formeln B = F/A där:

F
A = testytan i mm2
B = vidhäftningsspänning i N/mm2

Med hjälp av lämpligt testinstrument t ex en Hilti-testare, se nedan, kan draghållfastheten läsas av direkt i instrumentet. För ytterligare information vad gäller analys av testresultat, se analys.


Avläsning av provdragningstest Hilti dragprovare

 1. Efter provdragningen noteras den svarta visarens maximala utslag vid brottet och var i borrkärnan som brottet skett.
 2. För att kunna avgöra vidhäftningsspänningen kraft/ytenhet vid brott krävs ett kalibreringsintyg som följer med dragprovaren.
 3. Vidhäftningsspänningen kan avläsas med hjälp av visarens position i MPa. Dragklackens yta är 0,001 m² . 1 N/mm² är lika med 10 kg/cm² eller en dragkraft på 100 kg.

Utrustning

Utrustningen som används för både vidhäftning och ythållfasthet består av:

 • Borrstativ (AEG, BST717)
 • Borrmaskin
 • Dragklackar
 • Mothåll
 • Centreringskropp
  • Hilti-test med
   • Dragklo
   • Manometer
   • Vridhandtag
   • Kalibreringsintyg