Fogtyper

Definitioner av olika sorters fogar

 


 

Dilatations/konstruktionsfogar

Fogar mellan olika konstruktionsdelar i byggnadsstrukturen, som kräver att man använder sig av specialfogar.

 


 

Krympfogar

Både nya och gamla betongmaterial kan ha krympfogar. Vid industriella konstruktioner är betongbjälklag på 5×5 kvadratmeter vanliga. Djupet på fogarna måste vara ungefär en tredjedel av det totala betongbjälklaget, så vid ett betongbjälklag med 10 cm djup ska fogen vara ca 3 cm djup.

 


 

Dagfogar

Fogar som görs i betongkonstruktionen mellan olika arbetsfaser i appliceringen av betongkonstruktionen.

 


 

Högbelastningsfogar

Fogar med bifogade profiler av rostfritt stål för att förhindra att gaffeltruckar med ståldäck med väldigt tung last som används i industriområden ska orsaka skador på fogarnas kanter. Användning av fogar utan några slags stålprofiler gör att de förstörs inom kort.

 


 

Fogar vid vattenutlopp och avloppskanaler

Fogar som görs mellan golvkonstruktionen och vattenutloppsområden/och eller avloppskanaler från en annan materialkonstruktion.

 


 

Fogar på pelare och kolonner

Fogar som görs mellan golvkonstruktionen och pelare och/eller kolonner beroende på olika utvidgning för olika typer av material.

 


 

Mjukfogar

Fogar mellan väggkonstruktion och golvkonstruktion beroende på olika rörelse och utvidgning mellan golv och väggkonstruktion