Epoxitätningar, -skikt och -bruk

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Följande typer av färg som har epoxi som bindemedel finns:

 • tvåskikts vattenlöslig färg, 100 – 200 µm
 • tvåkomponents lösningsfri tunn beskiktning, 500 – 1000 µm
 • tvåkomponents lösningsfri ytbeläggning, 1 – 5 µm
 • trekomponents epoxibruk, 3-5 mm
 • trekomponents reagerande hartsbruk, 10 mm.

Den vanligaste epoxitätning är en tvåkomponents lösningsfri- eller vattenlöslig tätning, som appliceras med en tjocklek av ca 100 – 200 µm. Ytan är blank, halvmatt eller matt, och färgerna är ofta gråskaliga, mild grön eller brun. Lösningsfri epoxifärg finns också, även om skikten är tjockare, på ca 0,3 – 0,5 mm. En variant är flagig/pigmenterad bas av en vattenbaserad färg täckt med ett lösningsfritt skikt pigmentfritt epoximaterial. Lösningsfri epoxibeläggning fylld med ca 30% (per volym) sand bildar ett självutjämnande ytbeläggningsmaterial. Skikttjockleken är normalt 1 – 5 mm. I epoxibruk är mängden fyllnadsmaterial så hög att man kan se partiklarna tydligt. Epoxibeläggning ger en hård och hållbar yta. När den är så hård innebär det att färgen lätt kan flaga av, vilket gör att en frakturindikation sker i fogen mellan underlaget och färgen.

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen av epoxiytbeskiktningen till underlaget. Mekanisk uppruggning med en bläster behövs oftast för att nya ytbeskiktningar ska fästa vid epoxiytan. Kontrollera också vidhäftningen mellan avjämningsmaterialet och underlaget.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden:

Bevarat epoxilager

Alternativ 1:

 1. Alt. 1: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac.
  Alt. 2: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med slipblock av stål
 2. Dammsugning.

Alternativ 2:

 1. Kemisk rengöring genom användning av ett alkaliskt rengöringsmedel.
 2. Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med grovkornigt slippapper eller skiva.
 3. Applicera epoxiprimer.
 4. Strö med eldtorkad kvartssand 0,2 – 0,7 mm med en förbrukning av ungefär 1,5 – 2,0 kg/m2. Kvartssanden borstas in i det färska primerskiktet för att säkerställa att ytan är helt täckt med sand.

Borttaget epoxilager

 1. Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin med hårdmetallblad.
 2. Dammsugning.