Testområden

Pilottest – Exponering för tung trafik/belastning eller test av vidhäftning

Där det finns en viss osäkerhet om rengöring och vilket material som ska användas är rekommendationen att lägga ett testområde. Notera alla rengöringsmetoder innan slutinspektionen. För att ett testområde ska vara till någon nytta måste den ligga på plats i vanlig rumsmiljö i minst en vecka, men helst i en månad. Testområdet ska sen exponeras för de belastningar det ska kunna bära.

Minst en vecka gäller material med en tjocklek upp till 10 mm. Observeringsperioden måste utökas för tjockare lager. En lämplig storlek för ett test är minst 10 – 15 m² (minst 300 x 300 mm för att starta draghållfasthetstest).

Speciell vikt bör läggas vid sprickbildningar, separationer från underlaget och kanter som lyft sig vid okulärbesiktning av testområdet. Mätning av avjämningsmaterialets vidhäftningsförmåga och underlaget rekommenderas. Dessutom bör även en mätning utföras av vidhäftningen mellan det valda golvets ytbeläggningsmaterial eller ytskikt och avjämningsmaterialet. Det är möjligt att uppskatta vilka marginaler som gäller för det material som ska användas vid avjämningen om dessa vidhäftningsåtgärder används. Underlags hållfasthetstest och Vidhäftning