Prefabricerade hålbjälklag

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Prefabricerade hålbjälklag byggs oftast med upp till 1200 mm bredd och från 150 till 400 mm tjocka golvelement, som ofta förspänns och överhöjs. Elementen fogas samman med fogningsbruk. Betongen består av högpresterande betong Wbr<0.35 .


Kritiska punkter

Överspända betongbjälklag har ofta högre avjämningskrav vid stöden än i mitten av bjälklagen. Detta gör att man behöver koncentrera sig mer på detta innan arbetet med avjämningen börjar. Ojämna nivåskillnader i fogkanterna mellan elementen kan uppstå beroende på skillnader mellan enstaka element som inte går att justera under monteringen. Det är viktigt att försäkra sig om att elementskarvarna är täta så att inte primer eller avjämningsmassa rinner igenom samt att det inte finns något fogbruk bredvid fogarna.

OBS! Försäkra dig om att högkvalitativt fogbruk används, exempelvis Webers element fogbruk, för att få den styrka och de torkningsegenskaper som behövs.

Sprickbildning kan uppstå vid elementens fogar. Av erfarenhet vet vi att dessa sprickor uppstår vid var tredje fog beroende på sättningar och rörelser i konstruktionen.

Se till att inget vatten finns i hålrummen i elementen då detta påverkar elementens torkning negativt. Normalt borras dessa hål i hålrummen för att ta bort vattnet.


Rengöring och förbehandling

Ett välinstallerat hålbjälklag kräver normalt endast sliprengöring och dammsugning. Ytslipning för uppruggning av ytan kan behövas eftersom ytan ofta är hård och slät. Var noggrann när spill tas bort runt fogarna.


Rengöringsförfaranden

  1. Alt. 1: Ytslipning
    Alt. 2: Ytfräsning
    Alt. 3: Slungblästring
  2. Dammsugning: grundlig dammsugning av en mekaniskt rengjord yta.