Lättballast Betong (Lecaplank)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Lättballastbetong får sin låga enhetsvikt av att den vanliga ballasten ersätts med lätt ballast, ofta i form av expanderad lera (Leca). Andra fyllnadsmaterial som kan användas för att få ner enhetsvikten är expanderad vulkanaska (perlit), kork och träflis. Lätt ballastbetong finns idag vanligen som 3-L-betong. Användningen av bindemedel i betongen skapar en betong med lätt ballast, i vilken ballastpartiklarna har en måttlig tendens till att flyta upp till ytan. Liksom gasbetong utsätts vissa grader av lättviktsbetong för perforeringsrisker.

Kritiska punkter

Med hänsyn till risken för separering, är golvkonstruktionselementen ofta gjorda av en lättviktsbetong som innehåller en låg andel cementpasta, vilket innebär att underlaget har en betydande proportion stora porer. Ofta är det därför nödvändigt att försegla ytan med ett ganska grovt bruk innan man avjämnar ytan med en vätskestoppare. Lättballast-betong visar ofta på högre ythållfasthet än lättviktsbetong.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

Dammsugning: grundlig dammsugning av en mekaniskt rengjord yta..