Kork och plastmattor

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Cork matMattor som består av korklaminat som byggts upp av plastfoder, korkskikt och ett nötningsskikt av PVC-plast.


Kritiska punkter

Det är svårt att få tillräckligt god vidhäftning för avjämningsmassan.
Gummimattor bör tas bort helt före avjämningsarbetet.

Rengöring och förbehandling

  • Mattorna tas bort genom att använda en barkspade eller stripper.

OBS! För att säkerställa att gammalt lim är helt borttaget, se vidare i avsnittet om Bindemedel.