Alkoholbaserat lim

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Äldre typer lim med bindemedel är hartser som upplösts i alkohol. Limmet är av en spröd sort.


Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen vid underlaget. Limmet bör normalt avlägsnas och det är känsligt för sprayning med vatten. Ett 1–3 mm lager av fin spackel fungerar normalt utan att släppa.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med ett slipblock av stål.
  2. Dammsugning.