Ytfräsning

En yt- eller vridbordsfräs har blad placerade på axlar runt periferin hos en roterande cylinder. Varje blad har ett koncentriskt hål med en sådan diameter att det uppvisar ett visst fritt spelrum med axeln på vilken det är placerat. Allteftersom cylindern roterar slungas bladen mot ytan som skall bearbetas. Relativt ojämna underlag kan bearbetas med en vridbordsfräs.

Det vanligaste tillbehöret är hårdmetallblad eller blad som inpassats med hårdmetallspikar. Hårdmetallspikarna träffar underlaget och bryter sönder dess övre yta. Effekten av en yt fräs på underlaget liknar i stort effekten av en bläster. Skillnaden är rengöringen inte är lika ingående, även om flera körningar görs över ytan. Uppsamlingen av damm är också mindre effektiv, även om slipmaskinen är ansluten till en dammsugare. Genereringen av konstruktionsburet ljud är också högre.

Fördelarna med ytfräsen jämfört med blästern är lägre maskinkostnad och minskad benägenhet för störningar i form av främmande objekt, som fastnar i maskinen. Uttrycket tvärfräsning anger att ytan bearbetats två gånger i två riktningar med räta vinklar mot varandra.


Fräsning bildspel

Följande bildserie visar en stor och en liten fräsmaskin.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.