Mineralull

Materialbeskrivning

Ett isoleringsmaterial gjort av artificiella mineralfibrer. Dessa är gjorda av kiselhaltiga råvaror: glas, sten eller slaggsmälta.

Materialet belastas med ett arbetstryck och sedan mäts skivans tjocklek.


Kritiska punkter

  • Mineralull kräver att den underliggande ytan är jämn. Det är därför svårt att utjämna lutningar och om det anses nödvändigt måste underlaget avjämnas på lämpligt sätt.
  • En tätning enligt DIN 18195, t. ex. svetsade PVC-skivor, bör användas om stigande fukt är ett problem.
  • Om isoleringsskivor av mineralull utsätts för väta kommer de att absorbera vattnet och sedan sakta avge det igen. Om vatten tränger in i mineralullen kan vattnet reagera med mineralullens organiska material, vilket kan orsaka organiska bildningar som mögel. Skivorna bör därför täckas av ett flytande skikt (för att undvika att de utsätts för vatten) innan någon avjämningsmassa läggs på.