Syratvätt

Möjligheten av syratvätt av betonggolv uppkommer i första hand i samband med fyllning av defekter. Syratvätten löser upp svaga salter som finns i betongen.

Detta ger bättre vidhäftning till beläggningsmaterialet. Syratvätt kan emellertid orsaka saltavlagringar i porer, varvid mekanisk förankring förhindras i dessa punkter.

Användningen av syratvättmedel kan inte rättfärdigas speciellt ofta.

Ett typiskt exempel för användning av syratvättmedel är klinkergolv i badrum, där ytorna har täckts med kalksåpa.