Draghållfasthetsprov

Undersökning av draghållfasthet

Utför alltid en okulärbesiktning av underlaget innan avjämningsarbetet påbörjas. Problemet med ett svagt ytskikt kan visa sig både vid nygjuten betong och vid renoveringsprojekt i äldre byggnader. En kniv eller en skruvmejsel är de mest lämpliga verktygen för en första utvärdering av underlagets ytskikt. Om det översta skiktet lätt kan skrapas av med verktygen indikerar detta en låg ythållfasthet.

12 Pull-off seriesOm eventuella tvivel finns efter den okulära besiktningen ska ett test av underlagets draghållfasthet utföras. Det stora antalet faktorer som kan påverka testresultatet innebär att endast utbildad personal ska utföra testet.

Om ett underlag inte har den ythållfasthet som krävs finns det vissa åtgärder som kan vidtas för att förstärka ythållfastheten så att den möter de krav som Weber golvprodukter och system kräver. Dessa krav presenterad i nästa avsnitt Förstärkning av svaga underlag.

OBS! Dessa åtgärder för förstärkning av hållfastheten av ett svagt underlag är ett risktagande och ska därför inte användas eller utföras utan att kontakta Weber innan påbörjat arbete.

Vid den okulära besiktningen identifieras och kartläggs olika sorters fogar. Hur dessa fogar ska behandlas beskrivs i avsnittet Fogar.