Kontaktlim

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Kontaktlim innehåller ofta klorerat gummi som en bindemedelbas, upplöst i flyktiga lösningsmedel. Vattenspädningsbara kontaktlim har blivit alltmer tillgängliga på senare år.

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen vid underlaget. Limfogen är mycket elastisk och risken för större sprickbildning är inte så stor om avjämning äger rum ovanpå hela limskiktet. Emellertid bör limskiktet tas bort helt.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt. 1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med ett slipblock av stål.
    Alt. 2: Ytfräsning, t. ex. för borttagning på betong, bör en golvfräsmaskin med hårdmetallblad användas.
  2. Dammsugning.