Krysshamring – Torr rengöring

Cross hammering 500Krysshamring har fått sitt namn från en typ av hammare som ofta användes i denna maskin, i vilken kanten är i form av ett kors. Maskinen består av ett antal hammare som står och stampar över ytan. Användning av en korshammare är lämpligast där underlagets beskaffenhet är sådan att den övre ytan lossnar i stora bitar. Rengöringseffekten är inte helt fullbordad när de tunna skikten avlägsnas, till exempel på vanlig betong. En planslipmaskin är helt överlägsen i sådana fall.