Polyuretanlim och MS-Polymerlim

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Polyuretanlim med 2 komponenter används vanligen för att fästa gummimattor och parkettgolv. Limmet känns igen genom dess höga seghet och vidhäftningsstyrka. Produkterna är emellertid fuktkänsliga när de appliceras.

Kritiska punkter

Limmet måste avlägsnas helt före avjämning eftersom det är för elastiskt för att fungera som ett underlag för avjämningsmaterial.

Rengöring och förbehandling

När väl golvbeläggningen har avlägsnats helt måste även underlaget rengöras från lim/tejp.

  1. Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin med hårdmetallblad.
  2. Dammsugning.