Renovering av sprickbildningar på industriella golv?


Industriell yta spricka < 0,3 mm

Slungblästring med en Slungblästringsmaskin, ex. typ Blastrac följs av dammsugning för ordentlig rengöring av sprickorna. Inget ytterligare arbete krävs. Sprickorna försluts genom primning av Floor 4716 eller epoxiprimer.


Kommersiell yta spricka 0,3 – 1 mm (ingen förskjutning, ingen konstruktionsspricka)

 1. Slungblästring med en slungblästringsmaskin, ex. typ Blastrac följs av dammsugning för ordentlig rengöring av sprickorna. Om smuts, föroreningar eller andra vidhäftningssläppande medel finns i sprickan måste den öppnas med en bilningsmaskin/vinkelslip.
 2. Fyll sprickan med härdplast med låg viskositet, ex. epoxiprimer, med en pensel alternativt hälls härdplasten i sprickan.
 3. Vänta ca. en timme för att upprepa applicering igen
 4. Strö ytan med eldtorkad kvartssand för att uppnå bättre vidhäftning för de efterföljande ytmaterialen.
 5. Efter 24 timmar tas alla sandrester bort.
 6. Applicera det specificerade golvsystemet.

Crack injection

Blinding the crack surface


Kommersiell yta spricka > 1 mm (ingen förskjutning, ingen konstruktionsspricka)

 1. ThixothropicSlungblästring med en slungblästringsmaskin, ex. typ Blastrac följs av dammsugning för ordentlig rengöring av sprickbildningarna. Om smuts, föroreningar eller andra vidhäftningssläppande medel finns i sprickan måste sprickan öppnas med en bilningsmaskin/vinkelslip
 2. Prima sprickan med härdplast med låg viskositet, ex. epoxiprimer, med en pensel.
 3. Genom att tillsätta ett tixotropiskt medel till härdplasten blandas en tixotropisk härdplastmassa.
 4. Använd en spatel för att fylla sprickan med materialet.
 5. Strö ytan med eldtorkad kvartssand för att uppnå bättre vidhäftning för de efterföljande ytmaterialen.
 6. Efter 24 timmar tas alla sandrester bort.
 7. Applicera det specificerade golvsystemet.

Industriella ytor på flytande golv, spricka > 1 mm
(ingen förskjutning, konstruktionsspricka)

 1. Slungblästring med en Slungblästringsmaskin, ex. typ Blastrac följs av dammsugning för ordentlig rengöring av sprickbildningarna. Om det finns smuts, föroreningar eller andra vidhäftningssläppande medel i sprickan måste den öppnas med en bilningsmaskin/vinkelslip.
 2. Skär tvärs över sprickan i en vinkel av 90°, med ett djup 0,5 – 2,0 cm gör det igen alla 15 – 20 cm upp till slutet på sprickan.
 3. Lägg en spik eller stålarmeringslist, längd ca. 10 cm, i snitten.
 4. Fyll sprickan med härdplast med låg viskositet, ex. epoxiprimer, med en pensel eller liten kvast.
 5. Genom att tillsätta ett tixotropiskt medel till härdplasten blandas en tixotropisk härdplastmassa .
 6. Använd en spatel för att fylla sprickan med materialet.
 7. Strö ytan med eldtorkad kvartssand för att uppnå bättre vidhäftning för de efterföljande ytmaterialen.
 8. Efter 24 timmar tas alla sandrester bort.
 9. Applicera det specificerade golvsystemet.

Bildspel

Följande bildserie visar lagning av spricka på industriell yta på flytande golv, spricka > 1 mm (ingen förskjutning, ingen konstruktionsspricka

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.