Asfaltsplattor (Dasag-plattor)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Asfaltsplattor med en sidlängd på 250 mm och en tjocklek på 20 – 40 mm består av sammanpressat stenmaterial med asfalt som bindemedel, vilka ofta påträffas som industrigolv. Asfaltplattor finns tillgängliga i oljeresistenta kvaliteter.

Kritiska punkter

Kontrollera att skiktet visar på stark invändig stegljudskohesion då det kan förekomma avsevärda skillnander kvalitetsmässigt. Ett stegljudsskikt kan visa upp en hållfasthet på 1 – 2 N/mm2. Kontrollera att skiktet visar på god vidhäftningsförmåga vid underlaget.

I hänsyn till möjlig missfärgning av PVC-mattor pga. migrering av mjukningsmedlet ska sådana mattor undvikas på undergolv med asfaltsplattor.

Rengöring och förbehandling

  1. Ytslipning med en golvslipmaskin inpassad med slipblock av stål.
  2. Eventuella områden på lagret med dålig kvalitet måste tas bort.
  3. Dammsugning.