Cement mosaik (Terazzo)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring


Materialbeskrivning

Cementmosaik är en artificiellt framställd stenbeläggning. Cementmosaik är tillgänglig som fabrikstillverkade plattor med en sidolängd på 200-400 mm och en tjocklek på 20-40 mm, och även som ytbeläggningar som gjuts in-situ i fyrkantiga ytor med en sidolängd på 2000 mm (krympningsfogar med metall- eller plastremsor lagda mellan ramarna). Marmor eller kalksten används som ballastmaterial i cementmosaik och vit eller färgad cementmassa används som bindemedel. Ytan har planslipats efter härdning.

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen vid underlaget. Kontrollera att ytan på ytskiktet inte har behandlats med något ämne, vilket isåfall kan innebära problem med vidhäftningen till avjämningsskiktet.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt.1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med stålsliprondell.
    Alt.2: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac.
  2. Dammsugning.

OBS! Målarsoda eller surt rengöringsmedel bör användas för våtrengöring.