Krympfogar

joint original

Befintliga fogar med skadade kanter

Ett av de vanligaste problemen när det gäller krympfogar är sprickbildning vid fogarnas kanter. Underlaget kommer att skadas ytterligare när den utsätts för vatten eller andra vätskor som penetrerar ytan genom sprickorna. Underlagets ythållfasthet försvagas när sprickbildning uppstår och underlaget blir blir mer känsligt för ytterligare skador.

Kritiska punkter

Brist på underhåll av fogarna förkortar fogarnas livslängd, orsakar större skador p.g.a. penetrering av vatten och andra vätskor genom fogarna in i golvkonstruktionen.

filled joint
Spricköppningen skärs ut och fylls med epoxibruk
Underlaget primas och avjämningsmaterial appliceras
Alternativt bryts kanterna av från avjämningen och uppfyllnad används
 1. Betong
 2. Krympningsspricka;
 3. Epoxibruk
 4. weberfloor 4716
 5. weberfloor 4610
 6. Rund sektionstätning
 7. Flexibel fogtätning, sektionstätning

Arbetsinstruktioner för renovering av sprickbildning på krympfogar

 1. Avlägsna alla gamla lösa fogtätande material från ej bindande områden.
 2. Där sprickbildningen har inträffat, såga ut en rak öppning 3-5 cm i underlaget bredvid sprickans ände med djup av minst 2 cm. Spricköppningen sågas med en vinkelslip utrustad med sten eller betongskiva.
 3. Avlägsna allt material från öppningen med hjälp av hammare och stämjärn.
 4. Dammsug spricköppningen.
 5. Applicera epoxiprimern med hjälp av en mjuk borste och en roller, undvik pölbildning och låt torka tills den är yttorr. Efter appliceringen och medan primern fortfarande är färsk ska den borstas lätt för att säkerställa att en heltäckande film har applicerats.
 6. Applicera ett expoxibruk.
 7. Jämna ut ytan med en stål- eller plastspackel för att forma en yta redo för applicering av efterföljande slutbehandling och undvik för lång utjämning då detta kan bilda en för tät yta där expoxin har rest sig till ytan.
 8. Applicera ett skikt weberfloor 4716 utspädd 1:3 (1 del koncentrerad weberfloor 4716 och 3 delar vatten) på ytan.
 9. Befintliga förskjutningsfogar markeras med spikar, antingen på golvet eller väggen innan renoveringsarbetet påbörjas.
 10. Applicera avjämningsmassan.
 11. När spikarna har avlägsnats, såga en rak spricköppning för den nya fogen där den gamla fogen brukade vara med hjälp av en vinkelslip utrustad med klinga för sten eller betong, till ett minsta djup av 2-3 cm och 5-10 cm bred.
 12. Det rekommenderas att bryta av fogarnas kanter i 45º vinkel med hjälp av en vinkelslip utrustad med klinga för sten eller betong.
 13. Fyll upp fogen enligt specifikationer från fogmaterialets tillverkare med användning av uppfyllnadsmaterial, primer och fogtätningsmaterial. Mest lämpade material är baserade på polyetylen eller material av epoxiharts.
 14. Fyll fogen mellan polyetylenuppfyllnaden upp till början av den 45º utskurningen.

OBS! Det är viktigt att komma ihåg att fogar kräver underhåll genom årliga okulära inspektioner!

Arbetsinstruktioner vid nya konstruktioner

 1. Befintliga förskjutningsfogar markeras med spikar, antingen på golvet eller väggen innan arbetet påbörjas.
  Dammsug spricköppningen.
 2. Förfyll fogar med avjämningsmassa eller epoxibruk.
 3. Applicera ett lager weberfloor 4716 utspädd 1:3 (1 del koncentrerad weberfloor 4716 och 3 delar vatten) på ytan.
 4. Applicera avjämningsmassan.
 5. När spikarna har avlägsnats, såga en rak spricköppning för den nya fogen där den gamla fogen brukade vara med hjälp av en vinkelslip utrustad med klinga för sten eller betong, till ett minsta djup av 2-3 cm och 5-10 cm bred.
 6. Det rekommenderas att bryta av fogarnas kanter i 45º vinkel med hjälp av en vinkelslip utrustad med klinga för sten eller betong.
 7. Fyll upp fogen enligt specifikationer från fogmaterialets tillverkare med användning av uppfyllnadsmaterial, primer och fogtätningsmaterial. Mest lämpade material är baserade på polyetylen eller material av epoxiharts.
 8. Fyll upp fogen mellan polyetylenuppfyllnaden och upp till början av den 45º utskurningen.