Textilmattor (Heltäckningsmattor)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Textile matTextilmaterialet i textilmattorna är fäst vid en sula av antingen skum eller tätt plastmaterial. De vanligaste typerna av heltäckningsmattor är tuftade, med upprättstående fibrer, och manchester eller sammanpressade mattor med liggande fibrer.

Kritiska punkter

Textilmattor måste tas bort helt med sina plastfoder före avjämningen.

Rengöring och förbehandling

Mattorna kan oftast lätt rivas bort från underlaget, och om grundstommen fortfarande är kvar ska den tas bort genom att använda en golvslipsmaskin inpassad med spikskiva eller en kloss av grovkorningt stål, eller en barkspade eller stripper.

OBS! För att säkerställa att gammalt lim är helt borttaget, se vidare i avsnittet om Bindemedel

Allt arbete kommer att vara enklare om ytan lätt stänks ner med vatten.

OBS! Underlaget måste vara helt torrt innan avjämningsarbetet påbörjas.