Mekanisk skurning – Våt rengöring

Våt rengöring med en skurmaskin använder sig av en relativt liten mängd vatten. Metoden är lämplig för ogenomträngliga och släta golv där mekanisk drift ökar rengöringens effektivitet.

Användning av skurmaskiner går till på följande sätt:
Allt löst material sopas först bort från ytan, rengöringsvätskan appliceras och sedan skuras ytan. Ytan tvättas sedan med högtryckstvätt och rengöringsmedlet sugs upp med en våtdammsugare.