Kalksten och marmor

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring


Materialbeskrivning

Cracked-marble-mlKalksten och marmor är vanliga typer av stenmaterial för golv. Kemiskt består kalksten av kalciumkarbonat. Kalksten kan kännas igen genom inklusioner av kräftdjur, som deponerats i havsbotten över tusentals år. Marmor är kalksten som kristalliserats.

Kritiska punkter

Kontrollera vidhäftningen av kalkstenen/marmorn vid underlaget. Kontrollera att ytan på ytskiktet inte har behandlats med något ämne, vilket isåfall kan innebära problem med vidhäftningen till avjämningsskiktet.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

  1. Alt.1: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med stålsliprondell.
    Alt.2: Slungblästring.
  2. Dammsugning.

OBS! Målarsoda eller surt rengöringsmedel bör användas för våtrengöring.