Separerande skikt – Flytande golv

Allmän beskrivning

Avjämningsmassor (betonger mm) på flytande skikt har ingen fixering mot underlaget under och ska därför röra sig fritt i horisontell riktning. Flytande skikt fyller flera funktioner. För det första att förhindra att fukt rör sig mellan olika lager och för det andra att bygga upp ett helt nytt bärande lager om det handlar om svaga eller problematiska underlag.
Vi har identifierat fyra huvudtyper av flytande skikt: