0,5-1,5 N/mm2

Ythållfasthet 0,5 – 1,5 N/mm² – cementbaserat system

Alternativ förberedelse av ytan

 • Alt. 1: Blästring med bläster, t.ex. av typ Blastrac.
  Alt. 2: Ytslipning med golvslipmaskin med stenskiva.
  Alt. 3: Ytfräsning med golvfräs med hårdmetallskär.
 • Dammsugning av beredd yta före test av vidhäftningsförmåga.
 • Mät ytans vidhäftningsförmåga enligt Webers rekommendationer:  Ytdraghållfasthetstest metod 1 eller Vidhäftningshållfasthetstest metod 2

Mätning

 • Fogstyrka under 1,5 N/mm2, men över 0,5 N/mm2

Appliceringsinstruktioner

 1. Som ett första skikt bör weberfloor 4710 läggas med en förbrukning av ca 400 – 500 g/m². Tillåt ett minimum av 6 timmar och maximalt 24 timmar vid 20ºC för det första skiktet att tränga in i ytan.
 2. Som andra lager ska weberfloor 4710 läggas med en förbrukning av ca 400 – 500 g/m2 inom 24 timmar, för att vara säker på en tillräcklig vidhäftning mellan lagren.
 3. Sandströ ytan med 0,2 – 0,7 mm eldtorkad kvartssand med en förbrukning av ca 1,5 – 2,0 kg/m². Kvartssanden strös på det färska andra primerlagret för att få en helt sluten yta av sand.
 4. Efter 24 timmar ska kvarvarande lös sand tas bort med dammsugning.
 5. Mät Ytdraghållfastheten. När ytdragahållfastheten är lika med eller större än 1,5 N/mm² påbörja avjämningsarbetet med Webers cement-avjämningsmassa.

Kritiska punkter

Genom åren kan industrigolvet släppa från underlaget p.g.a. mekanisk belastning på ytan och följaktligen kommer den svagaste punkten på ytan där epoxin har trängt igenom, att spricka.