Ventilerade undergolv (Platon etc)

Materialbeskrivning

Ventilationsmatta som flytande skikt används vanligen för att ventilera golvet. Ett flytande material, som Platon-matta eller Mataki-matta, med hög resistens mot kondens, görs av polyetylen med hög densitet (PEH) och produceras med “dubbar” (upphöjningar) på ena sidan. Dubbarna/upphöjningarna är av två olika typer vad gäller form och höjd, separerade med ca 30 mm i både höjd- och sidled. Dessa ger ungefär en 6mm kontinuerlig ventilation gentemot den underliggande konstruktionen, vilket ger möjlighet för fukt att röra sig i alla riktningar och utjämnar därför kondenstrycket där dubbarna rör vid underlaget. Ventilationsmattan ger ett hårfint separerande lager och ett fuktsäkert membran för flytande golvkonstruktioner. Produktens dubbsystem har dessutom följande egenskaper som flytande golvkonstruktion: stötdämpning, stegljudsreducerande, och tillfredsställande bärande kapacitet.

Ventilationsmattor som flytande lager används inom vitt skilda användningsområden, vanligen om det uppstår problem med stigande fukt och organiska bildningar som mögel och röta.

Ventilationsmattor som flytande lager på golvet ger en fuktspärr mot stigande fukt, möjlighet att instängd fukt ventileras bort, skyddar golvet mot fukt från underliggande grund och byggnadsfukt.

Kritiska punkter

  • Ventilationsmattor kräver att ytan under är jämn. Det är svårt att jämna ut lutningar med hjälp av ventilationsmattor. Om det behövs, måste underliggande golv avjämnas med lämpliga åtgärder.
  • Fogar, detaljer och genomförningar genom ventilationsmattan måste tätas med t. ex. tätningstejp i överlappningarna.
  • Säkra att nödvändiga ventilationsöppningar inte täcks med något tätningsmaterial.