Högbelastningsfogar

För industriutrymmen där gaffeltruckar med stålhjul eller vulcolanhjul används. De små hjulen kan orsaka skador i form av sprickbildning på fogarnas kanter och på så vis påbörjas skadeprocessen. Därför är högbelastningsfogar nödvändiga som förebyggande åtgärd.

Använd en profil i rostfritt stål
Använd en profil i rostfritt stål
OBS! Om inte en profil i rostfritt stål används, prima två gånger med epoxiprimer som korrosionsskydd.
OBS! Om inte en profil i rostfritt stål används, prima två gånger med
epoxiprimer som korrosionsskydd.
 1. Betong
 2. Epoxibruk
 3. Stålvinkel
 4. Epoxiprimer
 5. Rund sektionstätning
 6. Flexibel fogtätning
 7. Floor 4716
 8. Floor 4610

Arbetsinstruktioner för renovering av sprickbildning på industrigolv

 1. Existerande förskjutningsfogar markeras med spik på golvet eller väggen, innan renoveringen påbörjas.
 2. Ta bort allt gammalt, löst fogtätningsmaterial från ej bindande områden.
 3. Där sprickbildning har uppstått, såga en rak skåra i underlaget, 3-5 cm bredvid sprickornas ände till ett minimidjup på 2 cm. Sprickskåran sågas med normal skärmaskin med sten- eller betongskiva.
 4. Ta bort allt material från skåran med hammare och mejsel.
 5. Dammsug skåran
 6. Fäst två profiler i rostfritt stål till underlaget medelst epoxibruk. Tänk på att höjden av stålprofilerna måste vara exakt i nivå med det färdiga golvet. Observera att om rostfritt stål inte används, måste stålet skyddas mot korrosion med epoxihartser.
 7. Applicera epoxiprimer genom att använda mjuk pensel eller roller, undvik pölbildning och låt torka. Efter påstrykningen och medan primern fortfarande är färsk, ska den penslas ut lätt för att se till att man får en helt jämn film.
 8. Applicera ett epoxibruk inom 24 timmar vid 20ºC.
 9. Jämna ytan med en stål- eller plastspatel för att skapa en yta redo för senare beläggningar. Undvik för långvarig utjämningsprocess, vilket skulle kunna skapa en alltför stängd yta där epoxi stigit till toppen.
 10. Innan avjämningsmassor läggs på skyddas stålfogarna med polyetenskum eller Floor 4960 som tillfälligt borttagbart tätningsmaterial.
 11. Applicera Floor 4716 enligt Webers specifikationer i produktdatabladen.
 12. Applicera avjämningsmassan enligt Webers specifikationer.
 13. Ta bort det tillfälliga tätningsmaterialet.
 14. Rengör fogarna med lösningsbaserad thinner.
 15. Återfyll fogen enligt specifikationen från leverantören av fogtätningsmaterialet, genom att använda uppfyllnadsmaterial, primer och fogtätningsmaterial. De flesta lämpliga material är baserade på polyetylen eller epoxihartsmaterial.
 16. Återfyll fogen helt, från polyetylenuppfyllnaden till det översta golvlagret.