Polish och vax

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Polish är ofta en blandning av vattenlösliga polymerer och vaxer. Polymerer är lätta att ta bort med alkaliskt rengöringsmedel som används i vanlig golvpolish för plastgolv. Stenpolish eller betongpolish innehåller särskilt resistenta polymerer som inte har dessa egenskaper.

Kritiska punkter

Om polishen innehåller mycket vax måste den tas bort med stor försiktighet. Starka lösningsmedel kan finnas kvar länge i porösa underlag, och kan även skada avjämningsmassan.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

Alt 1: Speciella vaxrengöringsmedel (alkaliska)
Alt 2: Mekanisk rengöring med golvslip med stålslipskiva och ytterligare dammsugning.

OBS! Vaxrengöringsmedel innehåller ofta starka aromatiska lösningsmedel som kan gå in i underlaget. Dessa rengöringsmedel ska inte användas på porösa underlag. Det behandlade underlaget måste sköljas väl med vatten.