Cementbundet trä – träavfall eller sågspån (Tretong)

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring >

Materialbeskrivning

Träavfall eller sågspån blandas ibland i sand-cementbruk. Tretong är ett cementbruk med hög halt av sågspån, som användes som ett undergolv, vilket gjöts in-situ i bostadshus i flera år i början på 1950-talet.


Kritiska punkter

Ju högre halt av trämaterial, desto mindre inre styrka hos material, och desto större känslighet mot fukt. Ett sand-cementbruk med måttlig iblandning av trä, kan anses vara ett sand-cementbruk.

Liksom andra trämaterial är Tretong känsligt mot fukt och uppvisar ofta dålig inre styrka p.g.a. olika variationer i kvalitet. Erfarenheten har visat att cementbundet sågspån bör till största delen avlägsnas innan avjämningsarbetet påbörjas.


Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

Borttaget cementbundet sågspån

  1. Borttagning genom att använda en bilmaskin.
  2. Dammsugning.

Konserverat cementbundet sågspån

  1. Ytslipning med en golvslipmaskin med stålsliprondell.
  2. Dammsugning.