Avjämningskrav

Lågpunkter som behöver fyllas upp bestäms med hänsyn till vilket maximalt fall som krävs för det färdiga golvet och den minimala avjämningstjockleken vid höga punkter. Ibland kan det vara lämpligt att sänka vissa höga punkter genom utplaning.

Det är viktigt att skapa sig en uppfattning om avjämningskraven vid varje tillfälle innan golvavjämningen påbörjas. Ett vattenpass, en bygglaser eller ett avvägningsinstrument är de bästa verktygen för detta. Görs inte detta löper även erfarna golventreprenörer risk för att materialåtgången blir mycket större än förväntat, eller att det färdiga golvet inte möter den avtalade toleransen eller att av fel typ av avjämningsmassa eller materialkombination används vid läggning.

Noggrannheten av de fastställda avjämningspunkterna avgörs av de givna golvtoleranserna.

OBS det är viktigt att hitta underlagets högsta och lägsta punkt.

För vidare information om toleranser, se avsnittet Applicering/Tolerans.

Laser equipm 640


Laser measurement 480