Vax

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Rena vax används relativt sällan idag för ytbehandling av golvmaterial. Vax används för ytbehandling av linoleummattor, parkettgolv och liknande.

Kritiska punkter

Vaxerna måste tas bort före avjämningsarbetet.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

Metod 1: Speciella vaxrengöringsmedel (alkaliska)

Metod 2: Mekanisk rengöring med golvslip med stålslipskiva och ytterligare dammsugning.

OBS! Vaxrengöringsmedel innehåller ofta starka aromatiska lösningsmedel som kan gå in i underlaget. Dessa rengöringsmedel ska inte användas på porösa underlag. Det behandlade underlaget måste sköljas väl med vatten.