Sprickbildning


Introduktion

Sprickbildning förekommer i alla typer av golv både vid nyproduktion och renoverigsprojekt.

Orsakerna till sprickbildning, bl.a. härledda till konstruktion och material, bör vara kända på varje byggnadsplats, ex.:

  • Sprickbildning orsakad av för snabb torkning av materialet i tidigt skede, plastiska krympningssprickor.
  • Krympningssprickor i sig själv.
  • Sprickbildningar mellan olika material orsakade av olika förlängningar.
  • Sprickbildning vid avsvalning efter gjutning.
  • Sprickbildningar runt fogar, skador från underlaget orsakade av belastningar.

För att fastställa den korrekta bilden av sprickbildningars beteende är det nödvändigt att erhålla och beskriva sprickorna ex.:

  • Sprickbildningar på ytan, som ej går igenom hela konstruktionen.
  • Konstruktionssprickor, som går genom hela lagret eller plattan.

Test av sprickor

Mätning förskjutning/rörelse

Crack injection brushDet finns flera metoder för mätning av sprickbildning. De olika mätningarna visar bredden på sprickorna och om sprickorna forfarande rör sig.

Mätning av storleken

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet finns flera tillgängliga tester för mätning av storleken på sprickorna. Det är rekommenderat att använda sprickförstorare eller sprickbreddsmätare.