Stålplåt

Beskrivning av material, kritiska punkter och rengöring

Materialbeskrivning

Stålplåt för golvplattor har ofta fått anti-rostbehandling (verkstadsgrundfärg) vid leveransen.

Kritiska punkter

Kontrollera att existerande antirostskydd uppvisar god vidhäftning vid underlaget. Verkstadsgrundfärger av zinketylsilikattyp ger vanligen en god vidhäftning för avjämningsmassa, medan epoxybaserade verkstadsgrundfärger är svårare att få god vidhäftning till.

Rengöring och förbehandling

Rengöringsförfaranden

Rostlager tas bort på följande sätt:

  1. Alt. 1: Ytfräsning genom att använda en golvfräsmaskin med stålblad.
    Alt. 2: Ytslipning genom att använda en golvslipmaskin med stålsliprondell.
    Alt. 3: Slungblästring genom att använda en slungblästringsmaskin, t.ex. av typen Blastrac.
  2. Dammsugning.

Fettbeläggningar (vidta följande åtgärder):

  1. Alkaliska rengöringsmedel.
  2. Högtryckstvätt.
  3. Våtdammsugning.